Chọn gạch 5D hoa sen ốp phòng thờ- tâm thanh tịnh, đời bình an