Nên chọn gạch nền 5D đồng bộ cả khuôn viên hay mỗi phòng 1 loại?