Tranh 3D cây kim tiền có mấy loại và sử dụng trang trí thế nào phù hợp?