TRANH CON HỔ - RỒNG - ĐẠI BÀNG

Tranh 3D con Hổ, Rồng, Đại Bàng là những con vật phong thủy. Vì vậy khi sử dụng tranh này cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trang trí. Dòng tranh này hay xung đột với con giáp của mỗi bản thân người gia chủ. Chính vì thế cần xem xét phong thủy, cũng như cung mệnh của người dùng.

Tranh 3D con Rồng là linh vật, thường thấy nhất là Rồng phun châu, Song Long, Rồng phụng,…

Tranh 3D con Hổ cũng như vậy, rất cần sự chú trọng trong lựa chọn. Nhiều người mong muốn treo tranh phong thủy để mang đến điều tốt lành. Nhưng cũng phải tuân theo đúng quy luật.

Tranh 3D con đại bàng, một biểu tượng của sự dũng mãnh, kiên cường, quyền uy.