Nhà xây lâu, nên thiết kế tranh cầu thang 5D che lấp ẩm mốc, sự đơn điệu